RØFF - Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

RØFF er en forkortning for Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp. Dette er Røde Kors sitt fritidstilbud for ungdommer mellom 13 og 17 år som ønsker å være aktive i naturen. 

Ungdommer som er med i RØFF kan lære livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen. RØFF er plassert under Røde Kors Hjelpekorps og det vil bli gitt opplæring innen førstehjelp, søk og redning slik at en kan kvalifisere seg til deltagelse i Hjelpekorpset ved fylte 17 år.

Er du interessert i å være med i RØFF, ta kontakt med Nordhordland Røde Kors sin RØFF-avdeling.

Du finner mer informasjon om RØFF på Røde Kors sine sider røff.com og på Nordhordland Røde Kors sine RØFF facebook sider.