Røde Kors Omsorg

Røde Kors Nordhordland kan tilby aktiviteter som passer for folk i alle aldre. Vi trenger deg som er villig til å gjøre en frivillig innsats for andre som trenger din omsorg og kunnskap. Ønsker du en mer meningsfylt fritid, ta gjerne en kikk på aktivitene våre og se om du finner noe som passer for deg, eller send oss en mail!

Andre Røde Kors-aktiviteter

I tillegg til de aktivitetene som er nevnt på disse nettsidene, finnes det mange typer Røde Kors-aktiviteter som Nordhordland til nå ikke har hatt kapasitet til å starte opp med. Vi ønsker å kunne utvide vår aktivitetsvirksomhet, men dette forutsetter at vi har med oss mennesker med tid og motivasjon til å starte og følge opp disse aktivitetene.

Eksempler på andre Røde Kors-aktiviteter:

  • Barnas Røde Kors (BARK)
  • Leksehjelp
  • Flyktningehjelp
  • Åpne grenser

Vi håper at det finnes noen der ute som er interessert i å starte opp med en eller flere av disse aktivitetene. Med dette inviterer vi herved alle interesserte til å ta kontakt! Tips og hjelp til oppstart vil selvsagt bli gitt.

Er du interessert, eller kjenner du noen som kunne vært med å starte og drive en Røde Kors-aktivitet?

Ta kontakt!

Røde Kors Nordhordland er et aktivt lokallag med ca. 1100 medlemmer. Noen deltar aktivt, andre som støttemedlemmer. Vårt lokallag dekker kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Modalen.