Røde Kors Ut på Tur i Nordhordland

Røde Kors Ut på Tur i Nordhordland si målsetjing er å skapa ein møtestad for integrering, språktrening og fysisk aktivitet. Her skal frivillige turvenner og innvandrarar møtast for å gå på tur saman, ein gang i veka. Når ein går på tur og pratar saman vil norsktrening og trim gå hand i hand. Vennskap og kjennskap vert etablert, og ein skapar positiv merksemd om integreringsabeidet i lokalmiljøet. Ut på Tur i Nordhordland er eit samarbeid mellom Nordhordland Røde Kors og Nordhordland Turlag.

Målgruppa for aktiviteten er innvandrarar, vaksne, ungdom og familiar i Nordhordland som ynskjer å få trening i det norske språket. Tilbodet er ope for alle som har behov for å øva på og bruka det norske språket, og som kjenner at dette tilbodet kan gje dei ein betre kvardag i det norske samfunn.


I juni/juli er målet å delta i Norges sprekaste integreringsarrangement, Til Topps. Her samlar Røde Kors og DNT menneske frå heile verda for å gå til toppen av Norges høgaste fjell. Meir informasjon om dette vert lagt ut på fb-sida vår etter kvart. I 2016 sendte vi 50 personer frå Nordhordland til Lom for å delta, og i 2017 var det 19 stk. frå Radøy som deltok frå oss  her i Nordhordland.

 
"Ut på Tur" har no møtestad i 2 kommunar:

Radøy, kvar torsdag, kl. 18.00-20.00. Oppmøte ved Gamle prestegarden, Manger.

Lindås, kvar tirsdag, kl. 14.00-17.00. Oppmøte i Nordhordland Røde Kors sine lokale i Knarvik, Lyngveien 2 (i kjellaren på Hauglandbygget)

Informasjon om datoar og ulike turar vil de finna på Facebooksida " Røde Kors Ut på Tur i Nordhordland".

 

Har DU lyst å vera frivillig turvenn i Ut på Tur i Nordhordland? Meld frå til Lillian/li-bo@live.no, eller berre møt opp. Du er hjarteleg velkommen. Einaste kravet vi stiller til deg er at du likar å gå på tur og har lyst å gjera ein positiv forskjell for integreringsarbeidet i kommunen din.

Ynskjer du å starte ei turgruppe i f.eks Austrheim eller andre stader i Nordhordland, ta kontakt med Lillian på li-bo@live.no
 
 
Prosjektgruppa i "Ut på Tur" er:
 

Lillian Bondevik, frivillig i  Nordhordland Røde Kors, leiar
Anne Christensen, frivillig i Nordhordland Røde Kors
Øyvor Larsen, leiar i Nordhordland Turlag
Janne Ånensen, frivillig i Nordhordland Turlag